Lars Kristian Sjøvold

Lars Kristian Sjøvold (f.1974) vokste opp på Hemnesberget der han tidlig var en del av et  aktivt musikkmiljø på stedet. Fra starten av var han med i bandkonstellasjoner i ulike sjangre fra jazz til tungrock samt korps og orkestermusikk. I 1993-2001 var han aktiv i ulike band i Trondheim og var med på flere turneer og innspillinger med indie / prog-rock band som Turtle Race og Now, Voyager. 

Fra 2001 til i dag har han hatt base på Hemnesberget og har vært svært aktiv i musikkmiljøet på Helgeland. Han har vært ofte å se og høre i faste soul/jazz konstellasjoner med Sigrid Brennhaug, Jill Larsdotter, Malin Anna Zetterberg, Arvid Martinsen. I disse konstellasjonene har han samarbeidet med musikere som Palle Wangberg, Per Husby, Oddmund Jarle Finseth, Bjørn Alterhaug, Stein Erik Tafjord, John Kåre Hanssen, Christo Stangness, Thomas Thostrup, Lars Erik Drevvatne, Frode Hansen mfl. 

Lars er aktiv storbandtrommis som blant annet har spilt med Alfhilds balkong delux i samarbeid med Shannon Mowday, Kåre Nymark, Staffan William Olsson Erling Wikulnd mfl.  

Og han er stadig å se i ulike pop-, funk-, rock- og countrysammenhenger i Viggo Trulsen Band, Berit Emma Band, Helgeland Soul Service med Sigrid Brennhaug, Iris Severine Band, KontraKristian Band, Anna Anita Jaskiv Band mfl.

Lars Kristian Sjøvolds trommespill kan også høres på en del innspillinger og utgivelser sammen med Turtle Race, Now Voyager, Anna Anita Jaskiv og Kontrakristian med flere.